PUURSAMIRA.NL

Een lang gekoesterde wens: het schrijven van een boek.
Ik was ooit al eens begonnen, maar er was nooit echt noodzaak.
Nu is die noodzaak er wel.

In juli 2020 overleed mijn vader, ruim drie jaar later, in september 2023 overleed mijn moeder. Wat overblijft is een lege en pijnlijke plek van in mijn lijf die maar niet opgevuld lijkt te worden. Natuurlijk zijn er mooie herinneringen en foto’s. Maar er zijn ook vragen. Helaas zullen veel vragen onbeantwoord blijven.
Daarom schrijf ik een boek gebaseerd op het leven van mijn ouders: 

Mijn vader komt uit Marokko, mijn moeder uit Nederland. Natuurlijk kregen zij te maken met verschillen in cultuur. Met onbegrip en met vooroordelen. Maar wat overbleef was liefde. Onvoorwaardelijke liefde tussen twee mensen. Hoe mooi is dat?

Een roman over Ollie en Janna.

Wordt vervolgd!
Samira
info@puursamira.nl

06 281 90 366