Het gebruik van ‘hun’ als onderwerp is, volgens de Nijmeegse taalwetenschappers eigenlijk heel slim en efficiënt. Want je drukt er in één klap mee uit dat je het over levende wezens hebt. ‘Zij’ en ‘ze’ kunnen ook naar niet-levende zaken verwijzen. Er zijn dus situaties denkbaar waarin dat tot begripsverwarring kan leiden. Bijvoorbeeld: ‘Ze liggen op bed’ kan over mensen of lakens gaan; ‘Hun liggen op bed’ kan enkel over mensen gaan. Om deze reden zal hun als onderwerp ook niet meer verdwijnen uit het Nederlands.

Goed, dat zal allemaal best maar ik vind het gewoon geen gehoor. Het schijnt dat in informele spreektaal heel vaak hun in plaats van zij gebruikt wordt vandaag de dag. Officieël gezien is het niet fout maar volgens taaladvies wordt het doorgaans wel gezien als onverzorgd en plat.
Ben ik het dus helemaal mee eens.

En wat ik dan ook nog eens mateloos irritant vind is mensen die “Hij is groter als mij” gebruiken. Komóp mensen! Hoe moeilijk kan het zijn?!
De laatste jaren ben ik wat alerter geworden op taalgebruik en ik moet je eerlijk bekennen dat ik me écht kan storen aan dit soort fouten in taalgebruik. (Tot grote ergernis van sommige mensen om mij heen.)

Dus zij die hun hebben gelijk zeggen hebben geen gelijk en ik voel me niet beter als hun maar ik vind gewoon dat hun alles goed moeten zeggen.